Nieruchomości

Budynki inwentarskie – jak dostosować do wymogów Unii Europejskiej

Budynki inwentarskie - jak dostosować do wymogów Unii Europejskiej

Budynki, które służą w gospodarstwach rolnych do chowu zwierząt muszą spełniać dziś różnorodne normy. Część z nich wynika z przepisów prawa unijnego, których Polska zobowiązała się przestrzegać wstępując do Unii Europejskiej. Normy te konstruowane są w taki sposób, aby zarówno zmaksymalizować higienę produkcji rolnej przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych wyników gospodarstwa, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla hodowanych zwierząt.

Wymogi UE dotyczące planu pomieszczeń inwentarskich

O wiele aspektów dostosowania budynku do przepisów prawa należy zadbać już na etapie projektowania. Budowa budynków inwentarskich musi więc te aspekty uwzględniać od razu. Później nie będzie już najczęściej fizycznej możliwości dostosowania, lub będzie to koszt powyżej granicy opłacalności. Przede wszystkim należy pamiętać, że wielkość budynku musi być dostosowana do potrzeb, gatunku i ilości sztuk zwierząt, jakie będą w nim trzymane. Według przepisów Unii każde zwierzę hodowlane trzymane w zamknięciu powinno mieć do własnej dyspozycji określoną ilość niezbędnego miejsca – w zależności od charakterystyki swojego gatunku i rasy. Warto wiedzieć również, że zgodnie z unijnymi przepisami absolutnie niedopuszczalne jest uniemożliwianie zwierzętom poruszania się, jeżeli powoduje to niepotrzebne cierpienie lub urazy. Konieczną dla każdego zwierzęcia przestrzeń (zależną od gatunku, zdefiniowaną szczegółowo przez odpowiednie przepisy) należy zatem pomnożyć przez liczbę trzymanych zwierząt, co daje w przybliżeniu powierzchnię, jaką powinna mieć część budynku, w której przechowywane będą zwierzęta. Pozostała część musi być odpowiednio obszerna aby umożliwić bezpieczną pracę, wentylację i swobodny dostęp do używanych w budynku maszyn.

Nie bez znaczenia są również materiały, z jakich wykonany jest budynek inwentarski. Według przepisów powinny być one:

  1. Całkowicie nieszkodliwe dla przebywających w budynku zwierząt.
  2. Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Poszczególne przepisy nie definiują dokładnie, jakie materiały mają być do budowy budynków inwentarskich wykorzystywane, ale w praktyce stawiane wymagania spełnia tylko niewielka ich grupa. Wnętrze budynku inwentarskiego musi być więc wykonane z materiału maksymalnie nieporowatego i łatwego w utrzymaniu czystości.

Warto tutaj wspomnieć o jeszcze kilku kwestiach. Zwierzęta nie mogą być hodowane w ciemności, dlatego przepisy mówią, że budynki inwentarskie muszą być wyposażone w odpowiednie świetliki. Jeżeli natomiast nie są, hodowca ma obowiązek zaopatrzyć je w odpowiednie oświetlenie sztuczne. Z jednaj strony jest to dodatkowy koszt. Z drugiej jednak – możliwość dostosowania do przepisów wcześniej postawionych budynków. Dobrze jest również pamiętać, że przepisy dotyczące technologii hodowli zmieniają się co jakiś czas, warto więc zainwestować w budynek, który będzie można w dużym stopniu później przeorganizować. Dobrą praktyką wydaje się być na przykład zrezygnowanie ze słupów pośrednich i przeniesienie całego ciężaru dachu na ściany nośne i fundamenty.

Wymogi dotyczące urządzenia pomieszczeń inwentarskich

Pomieszczenia inwentarskie powinny zapewniać z jednej strony odpowiednie warunki higieniczne, a z drugiej właściwe warunki życia zwierząt. Należy pamiętać na przykład o utrzymywaniu w nich właściwej temperatury. Konieczne jest więc zadbanie o odpowiednie ocieplenie budynków. Nie bez znaczenia jest również zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności, co z kolei prowadzi do konieczności montażu odpowiednich instalacji wentylacyjnych.

Jak dostosować się do unijnych wymogów?

Oprócz dostosowania samego budynku i wnętrza pomieszczeń inwentarskich konieczne jest również wprowadzanie i utrzymywanie właściwych dla hodowli praktyk. W świetle przepisów niedopuszczalne jest na przykład przechowywanie wewnątrz budynków obornika, a także jakichkolwiek przykrych i niebezpiecznych substancji. Jeżeli hodowla jest w jakikolwiek sposób zautomatyzowana, należy codziennie dokonywać przeglądu odpowiednich urządzeń. Warto również pamiętać, że istnieje bardzo szczegółowa lista przepisów, które oddzielnie regulują warunki udoju krów i innych zwierząt mlecznych. Oprócz przepisów dotyczących warunków, jakie powinny zapewniać same budynki inwentarskie, prawo unijne zawiera również osobne przepisy dotyczące ochrony zwierząt, z którymi również należy się zapoznać.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy budowlanej – FastKraków

Similar Posts