Finanse

Dodatek aktywizacyjny – komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny – komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Osoba bezrobotna, która aktywnie poszukuje pracy i decyduje się na zatrudnienie, może w określonych warunkach liczyć na specjalną gratyfikację pieniężną. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek za znalezienie pracy oraz ile wynosi on w 2020 roku?

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to forma „zapomogi”, która przyznawana jest w dwóch przypadkach:

  • jeśli osoba bezrobotna posiadająca prawo do za zasiłku zgodziła się podjąć zatrudnienie w zawodzie, który został zaproponowany przez urzędnika PUP,
  • jeśli osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku podjęła zatrudnienie całkowicie z własnej inicjatywy.

W przypadku akceptacji oferty urzędnika PUP, aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, niezbędne jest spełnienie kolejnego warunku, którym jest praca w niepełnym wymiarze godzin oraz otrzymywanie wynagrodzenia niższego niż minimalne.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2020 roku?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia dodatek aktywizacyjny netto wynosi maksymalnie 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od września 2020 roku rząd znacząco podwyższył wysokość tego świadczenia. Przez pierwsze trzy miesiące wynosi on 1 200 zł brutto, co przekłada się na 869,76 zł netto. Później osoba bezrobotna będzie otrzymywać 942,30 zł brutto, czyli „na rękę” dostanie 682,98 zł miesięcznie.

„Co do samej wysokości świadczenia, to w dużej mierze jest ona ustalana przez urząd pracy. Dodatek aktywizacyjny w maksymalnej wysokości wypłacany jest osobom, które z własnej woli podjęły zatrudnienie. W przypadku bezrobotnych skierowanych do pracy przez urzędnika PUP wielkość świadczenia „pokryje” różnicę między płacą minimalną a otrzymywaną pensją. Należy jednocześnie pamiętać, że dodatek aktywizacyjny nigdy nie wyniesie więcej niż połowa kwoty zasiłku dla bezrobotnych” wyjaśniają specjaliści z https://www.aasapolska.pl/

Dodatek aktywizacyjny – kiedy wypłacają? Warunki otrzymania

Świadczenie jest wypłacane maksymalnie 14 dni po zakończeniu bieżącego miesiąca. Sam dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany od dnia przyznania go, czyli od momentu podjęcia zatrudnienia. W przypadku pierwszego miesiąca, który zazwyczaj jest niepełnym okresem, kwota świadczenia zostanie podzielona przez 30, a następnie przemnożona przez liczbę pozostałych dni kalendarzowych w miesiącu.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny. Wzór i omówienie

Osoba bezrobotna, która chce skorzystać z tego świadczenia, musi złożyć w lokalnym urzędzie pracy wniosek o dodatek aktywizacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w jego wypełnieniu pomogą pracownicy PUP. Wzory formularza znajdziemy na stronie internetowej urzędów pracy lub bezpośrednio w ich siedzibie. Wnioski pochodzące z różnych miast nieznacznie się od siebie różnią, dlatego też powinniśmy zawsze składać ten, który pochodzi z PUP, w którym jesteśmy zarejestrowani.

Tym, co musimy dołączyć do wniosku, będzie przede wszystkim kserokopia umowy o pracę lub inny dokument potwierdzający aktywizację zawodową. Oczywiście powinniśmy również dostarczyć do wglądu oryginał powyższego dokumentu.

Przejdźmy teraz do wypełnienia formularza o dodatek aktywizacyjny. W rubryce znajdującej się na samej górze pierwszej strony wniosku należy wpisać swoje dane osobowe oraz numer PESEL. Następnie zaznaczamy, czy pracę podjęliśmy w wyniku skierowania do niej przez urzędnika PUP, czy z własnej inicjatywy. Niezbędne jest również podanie daty podjęcia zatrudnienia oraz danych pracodawcy. W ostatniej części dokumentu podajemy numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek aktywizacyjny oraz wskazujemy, jakie załączniki dołączamy do wypełnianego formularza. Osoba wnioskująca o dodatek aktywizacyjny powinna również złożyć deklarację świadczącą o tym, że będzie raportować o ewentualnych zmianach dotyczących stanu jej zatrudnienia.

Dodatek aktywizacyjny – jak długo jest wypłacany?

„W zależności od okoliczności, w wyniku których podjęte zostało zatrudnienie, różny jest okres, w jakim wypłacany jest dodatek aktywizacyjny. PUP najdłużej wypłaca świadczenie w przypadku bezrobotnych, którzy zostali skierowani do pracy przez urząd pracy, a ich wysokość wynagrodzenia jest niższa od płacy minimalnej” – mówią finansowi eksperci z Aasa.

W przypadku osób, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, czas, w którym mogą pobierać dodatek aktywizacyjny, wynosi połowę okresu, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek dla bezrobotnych.

 

Similar Posts